Stiftelseurkund – aktiebolag

När du anmäler ditt aktiebolag för registrering ska du också skicka in företagets stiftelseurkund. 

Du fyller i uppgifterna från stiftelseurkunden direkt i e-tjänsten. Om du använder en blankett måste du skicka in en papperskopia av stiftelseurkunden till oss. På sidan Aktiebolag mallar hittar du mallar som vi skapat för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan.

Stiftelseurkunden är ett dokument som visar att ni har beslutat att starta ett aktiebolag. Den som startar ett aktiebolag kallas stiftare. En stiftare behöver inte ha något med styrelsen att göra. Men självklart kan en stiftare och en styrelsemedlem vara en och samma person. 

Stiftelseurkunden ska innehålla

  • datum för stiftandet
  • hur mycket som ska betalas för varje aktie
  • hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • vilka som ska sitta i styrelsen, dvs. namn, adress och personnummer för styrelseledamöter och i förekommande fall styrelsesuppleanter, revisorer, revisorssuppleanter och lekmannarevisorer
  • det först föreslagna företagsnamnet
  • att aktierna kan betalas med apportegendom – om det är aktuellt. Apportegendom innebär att en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar.

Stiftelseurkunden ska vara undertecknad av alla stiftarna. Är stiftaren en juridisk person ska behörig firmatecknare skriva under stiftelseurkunden. Stiftelseurkunden ska vara i original eller bestyrkt kopia och får inte vara äldre än 6 månader.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.

Blanketter aktiebolag

Aktiebolag - mallar

Avgifter aktiebolag

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan