Särskild delgivningsmottagare

Om ett aktiebolag eller en förening inte har någon behörig ställföreträdare som bor i Sverige måste styrelsen utse och anmäla en särskild delgivningsmottagare. Det gör ni på verksamt.se.

Med behörig ställföreträdare menas här en styrelseledamot eller en särskild firmatecknare. Som behörig ställföreträdare räknas här också den som är verkställande direktör i ett aktiebolag, men inte i en förening.

En särskild delgivningsmottagare har rätt att ta emot delgivning för företagets eller föreningens räkning. Med delgivning menas att ta emot en handling och bekräfta att du har gjort det.

Det finns regler om vilka handlingar som ska skickas med delgivning. Exempel på sådana handlingar är när tingsrätten utfärdar en stämning och när Bolagsverket skickar ett föreläggande om likvidation.

Delgivningsmottagaren ansvarar för sitt uppdrag men har i övrigt ingen behörighet att företräda företaget eller föreningen.

Vem kan vara särskild delgivningsmottagare?

En särskild delgivningsmottagare

  • ska vara minst 18 år
  • ska vara folkbokförd i Sverige, och ha ett personnummer med tio siffror
  • får inte ha förvaltare enligt föräldrabalken
  • bör inte också vara företagets revisor.

Bolagsverket kontrollerar folkbokföringen mot det statliga personadressregistret (SPAR).

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.

Blanketter aktiebolag

Avgifter aktiebolag

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan