Behövs dispens? – aktiebolag

Se efter om det går att organisera ledningen av företaget så att det inte behövs dispens från kravet på bosättning eller att företaget inte behöver så många dispenser.

Går det att göra så att dispens inte behövs?

Undersök först om det är möjligt att organisera ledningen av företaget så att det inte behövs någon dispens. Ett svenskt företag har oftast åtminstone någon del av verksamheten eller administrationen i Sverige. Normalt hålls bolagsstämmor och styrelsemöten i Sverige. Även om det inte är ett krav enligt huvudreglerna kan det därför vara en fördel att företaget har åtminstone en styrelseledamot som bor i Sverige. Bland annat kan det underlätta kontakter med svenska kunder, leverantörer och myndigheter. Dessutom behöver företaget då inte någon särskild delgivningsmottagare.

Går det att minska antalet dispenser som behövs?

Undersök sedan om det går att minska antalet dispenser som företaget behöver och antalet personer som företaget behöver dispens för. Om företaget ska ha särskilda firmatecknare kan exempelvis även en styrelseledamot som bor i Sverige eller inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vara särskild firmatecknare. Då behövs inte dispens för de andra särskilda firmatecknarna.

Om du undrar när dispens behövs eller hur många dispenser som företaget kan behöva, kontakta Bolagsverket innan ändringsanmälan och dispensansökan skickas in. Det kan underlätta när företaget planerar antalet funktionärer med olika bosättning. Ibland kan små ändringar göra att behovet av dispens faller bort helt eller delvis eller att det blir lättare att få dispens. Men vi kan inte ge några besked i förväg om att man ska få dispens.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan