Räkenskapsår – aktiebolag

Det första räkenskapsåret börjar den dag Bolagsverket registrerar företaget. Det gäller även om verksamheten börjar bedrivas senare.

Vid registreringen får du välja vilken räkenskapsperiod företaget ska ha. Men eftersom räkenskapsåret börjar samma dag som företaget registreras kommer startdatumet inte att stämma det första året. Det första räkenskapsåret får därför vara upp till 18 månader eller hur kort som helst. Uppgift om räkenskapsåret går med automatik till Skatteverket när det har registrerats hos oss.

Företagets räkenskapsår ska stå i bolagsordningen.

Brutet räkenskapsår

De räkenskapsår som inte följer kalenderåret (1 januari-31 december) kallas för brutna räkenskapsår. De börjar första dagen i valfri månad och omfattar tolv månader.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan