Kommunala aktiebolag

Är aktiebolaget kommunägt? Då gäller speciella regler för bolagsordningen enligt kommunallagen.

När en eller flera kommuner, direkt eller indirekt, äger ett aktiebolag ska man följa både aktiebolagslagen och kommunallagen. Det är ägarna som ser till att reglerna följs.

Detta ska stå i bolagsordningen

  • Det fastställda kommunala ändamålet och befogenheterna som är ram för verksamheten.
  • Om syftet med verksamheten är annat än att ge vinst till ägarna, så måste det finnas en bestämmelse om hur bolagets vinst och tillgångar ska användas vid en likvidation.
  • Att kommunfullmäktige har möjlighet att ta ställning innan principiella eller viktiga beslut fattas.
  • Att alla styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska utses av kommunfullmäktige om det är ett privat bolag. Antingen ska ett bestämt antal väljas eller så kan det finnas ett lägsta och högsta antal.
  • Att lekmannarevisorer ska utses av kommunfullmäktige. Antingen ska ett bestämt antal väljas eller så kan det finnas ett lägsta och högsta antal.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan