Bolagsordning – aktiebolag

När du anmäler ditt aktiebolag för registrering ska du också skicka in företagets bolagsordning. 

Du fyller i uppgifterna från bolagsordningen direkt i e-tjänsten. Om du använder en blankett måste du skicka in en papperskopia av bolagsordningen till oss. På sidan Aktiebolag - mallar hittar du mallar som vi skapat för att underlätta när su ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan.

Bolagsordningen är företagets samling med regler och ska innehålla

  • företagets namn
  • styrelsen säte, alltså den ort där bolagsstämman ska hållas
  • företagets verksamhet
  • det registrerade aktiekapitalet eller de lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet
  • antalet aktier
  • antalet styrelseledamöter
  • antalet revisorer, eller uppgift om att bolaget inte ska ha revisor
  • hur kallelsen till bolagsstämman (årsstämman) ska ske
  • eventuellt vilka ärenden som ska finnas med på årsstämman
  • räkenskapsåret.

Frivilliga paragrafer i bolagsordningen

I bolagsordningen kan du ta in olika frivilliga paragrafer, så kallade förbehåll, som gäller aktierna och aktiekapitalet. Läs mer om de olika förbehållen på sidan Frivillig paragrafer i menyn.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl  inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.

Blanketter aktiebolag

Aktiebolag - mallar

Avgifter aktiebolag

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan