Aktier

Ett aktiebolag kan bildas av en eller flera personer, företag eller föreningar. Dessa kallas stiftare. Det är stiftarna som tecknar, alltså köper, aktierna i företaget. Tillsammans bildar betalningen av aktierna det aktiekapital som behövs för att starta företaget.

För ett privat aktiebolag behövs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor, för publika aktiebolag krävs minst 500 000 kronor.

Den som äger aktier i ett företag kallas aktieägare. Aktieägare kan bo i vilket land som helst.

Om aktier i stiftelseurkunden

I stiftelseurkunden, som är ett speciellt dokument som ska skickas till Bolagsverket när du registrerar företaget, ska stiftarna skriva

  • hur mycket som ska betalas för varje aktie
  • hur många aktier varje stiftare tecknar sig för
  • vilka som ska sitta i styrelsen och, när revisor ska finnas, vem som ska vara revisor för företaget
  • att aktierna kan betalas med apportegendom, om det är aktuellt. Apportegendom kallas det när en stiftare betalar sina aktier med egendom i stället för pengar.

Läs mer om hur stiftarna kan betala aktierna.

Betala aktier

Om aktier i bolagsordningen

Också i företagets bolagsordning, alltså reglerna för företaget, ska det finnas information om aktierna. Där ska det stå antingen exakt hur stor aktiekapitalet är eller det lägsta och högsta aktiekapital som är tillåtet. På samma sätt ska det stå antingen det exakta antalet aktier eller det lägsta och högsta antalet aktier.

Valuta

Du kan välja att aktiekapitalet ska vara i kronor eller euro. Detta ska stå i bolagsordningen, alltså vara bestämt redan när företaget bildas. Det innebär också att företagets redovisningsvaluta blir i samma valuta.

Mallar för bilagor till anmälan

På sidan Mallar aktiebolag hittar du mallar, på exempelvis stiftelseurkund, som vi skapat för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

Aktiebolag - mallar

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan