Vinstutdelning

Ett aktiebolag kan besluta om vinstutdelning. I menyn finns information om de olika sätten att fatta beslutet.

Beslut på årsstämma eller extra bolagsstämma

Beslutet om vinstutdelning fattas normalt på en årsstämma i samband med att resultaträkningen och balansräkningen fastställs. Ett sådant beslut ska du inte anmäla till oss.

Aktiebolaget kan också besluta att göra en vinstutdelning på en extra bolagsstämma. Ett sådant beslut om efterutdelning ska aktiebolaget genast anmäla till oss. Från den 1 januari 2017 behöver protokollet inte skickas med en sådan anmälan.

Återbetalning av aktieägartillskott

Återbetalning av aktieägartillskott (villkorat och ovillkorat) betraktas som vinstutdelning i aktiebolagslagens mening.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan