Dela upp eller lägga samman aktier

Här kan du läsa hur det går till att göra en uppdelning eller en sammanläggning av aktier. Du får veta hur beslutet ska fattas, vad det ska innehålla och hur du anmäler det till oss för registrering.

Uppdelning av aktier innebär att man delar upp det befintliga antalet aktier på flera. Antalet aktier i bolaget ökar, utan att aktiekapitalet förändras. Kvotvärdet på aktierna, det vill säga aktiekapitalet delat med antalet aktier, blir därmed lägre.

Sammanläggning av aktier innebär det motsatta, det vill säga att man lägger samman det befintliga antalet aktier till färre aktier. Antalet aktier i bolaget minskar och kvotvärdet blir högre. Inte heller då förändras aktiekapitalet.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan