Ändra styrelse eller vd – aktiebolag

Ska du ändra styrelse, firmatecknare, vd eller ordförande? Det anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se. Enkelt och snabbt!

Tänk på att det finns regler för hur styrelsen ska vara sammansatt och när en ordförande, verkställande direktör eller en särskild delgivningsmottagare ska finnas. Läs mer på sidan Styrelse och vd .

För aktiebolag finns det också regler om bosättning för styrelsen, firmatecknare och verkställande direktör. Om företaget inte uppfyller bosättningskraven kan du ansöka om dispens. Läs mer på sidan Dispens bosättning – styrelsen

Om du inte är folkbokförd i Sverige måste du anmäla till oss när du byter efternamn.

Egen avgång

Om du vill avgå ur styrelsen, som firmatecknare, vd eller särskild delgivningsmottagare ska du anmäla det till styrelsen. Har du valts av någon annan än bolagsstämman ska du också anmäla din avgång ur styrelsen till den. Du anmäler din avgång på verksamt.se.

När börjar dina ändringar att gälla?

En ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om registrering kommer in till Bolagsverket. Det gäller även för firmatecknare och verkställande direktör.

Om företaget har beslutat att en ändring ska gälla från en senare tidpunkt ska det stå i protokollet.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.

Blanketter aktiebolag

Avgifter aktiebolag

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan