Ta bort revisionsplikten?

Många aktiebolag kan välja att inte ha revisor. Vill du avregistrera revisorn, ändra bolagsordningen och ta bort revisionsplikten? Det anmäler du i vår e-tjänst på verksamt.se.

Datum då ärendet ska ha kommit in

I tabellerna ser du när vi senast måste ha fått in ditt ärende. Datumen beror på vilken bokslutsdag ditt aktiebolag har.

Det finns inte några garantier för att ditt ärende hinner bli registrerat, även om du skickar in det i god tid enligt tabellen nedan. Ärendet måste också vara komplett. Det betyder att avgiften ska vara betald, anmälan ska vara undertecknad och alla handlingar i ärendet ska finnas med och vara korrekta. Har du frågor – kontakta oss på 0771-670 670.

2016

Bokslutsdag Ärendet ska ha kommit in senast
2016-01-31 Fredag 15 januari 2016
2016-02-28 Måndag 15 februari 2016
2016-03-31 Fredag 18 mars 2016
2016-04-30 Fredag 15 april 2016
2016-05-31 Måndag 16 maj 2016
2016-06-30 Måndag 13 juni 2016
2016-07-31 Fredag 15 juli 2016
2016-08-31 Måndag 15 augusti 2016
2016-09-30 Fredag 16 september 2016
2016-10-31 Fredag 14 oktober 2016
2016-11-30 Fredag 18 november 2016
2016-12-31 Onsdag 7 december 2016

2017

Bokslutsdag Ärendet ska ha kommit in senast
2017-01-31 Måndag 16 januari
2017-02-28 Onsdag 15 februari
2017-03-31 Onsdag 15 mars
2017-04-30 Onsdag 12 april
2017-05-31 Måndag 15 maj
2017-06-30 Onsdag 12 juni
2017-07-31 Fredag 14 juli
2017-08-31 Måndag 14 augusti
2017-09-30 Fredag 15 september
2017-10-31 Måndag 16 oktober
2017-11-30 Onsdag 15 november
2017-12-31 Onsdag 6 december
1. När måste ärendet finnas hos Bolagsverket?

– Det beror på vilket räkenskapsår aktiebolaget har. Se tabellen ovan.

2. Vad ska jag skicka in?

– Anmälan, protokoll med beslut, den nya bolagsordningen och avgiften. Det gör du enklast i vår e-tjänst på verksamt.se.

3. Avregistreras revisorn med automatik om vi ändrar bolagsordningen?

– Nej, ni måste anmäla avregistrering av revisorn/revisorerna. Har ni en revisor registrerad på bokslutsdagen måste ni lämna in en revisionsberättelse, även om ni tagit bort revisionsplikten i bolagsordningen.

4. Hur lång handläggningstid är det?

– Handläggningstiden varierar under året. Den kan vara allt från några dagar upp till flera veckor beroende på exempelvis lagändringar, storhelger och vilket räkenskapsår som är aktuellt vid de olika tidpunkterna. På sidan Våra handläggningstider kan du se vilka handläggningstider vi har just nu.

5. Kan jag få förtur?

– Nej.

6. Räcker det att mitt ärende kommit in till Bolagsverket?

– Nej. Ärendet måste vara registrerat senast på räkenskapsårets sista dag.

7. Vad händer om ärendet kommer in för sent och registreras efter räkenskapsårets sista dag?

– Då måste ni skicka in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen för det aktuella räkenskapsåret.

Tips & råd

  • Betala i tid. Vi börjar inte handlägga ärendet förrän avgiften är betald.
  • Om du anmäler ändringen på en blankett, måste du skicka in den och bilagorna med vanlig post – inte med fax eller mejl. Ett ärende som kommit in med fax eller mejl leder aldrig till registrering, eftersom handlingarna måste vara i original.
  • Skicka in ditt ärende i god tid. Kring de vanligaste räkenskapsårens bokslutsdag ökar ofta handläggningstiderna.
  • Skriv ditt telefonnummer och din mejladress i anmälan. Om vi behöver kontakta dig går det snabbast med telefon eller mejl. 

Läs mer om reglerna kring revisorer på sidan Ändra eller välja bort revisor i menyn.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.

Blanketter aktiebolag

Avgifter aktiebolag

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan