Särskild granskare – aktiebolag

En aktieägare kan föreslå att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska granska aktiebolagets förvaltning och räkenskaper under en viss förfluten tid, eller vissa åtgärder eller förhållanden i aktiebolaget.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare kostar ingenting. Men aktiebolaget ska ersätta den särskilda granskaren för dennes arbete.

Ett förslag om särskild granskare i ett aktiebolag kan behandlas på en årsstämma eller på en stämma där det framgår av kallelsen att ett förslag om särskild granskare ska behandlas. På stämman ska det framgå vad den särskilda granskaren ska granska (granskningstemat).

Om ägare till minst

  • en tiondel av samtliga aktier eller
  • en tredjedel av aktierna företrädda på stämman

röstar för förslaget om särskild granskare ska Bolagsverket, efter att en ansökan kommit in, utse en särskild granskare.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan