Minoritetsrevisor – aktiebolag

En aktieägare kan på en bolagsstämma föreslå att Bolagsverket ska utse en minoritetsrevisor som ska delta i revisionen tillsammans med övriga revisorer i aktiebolaget.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utse en minoritetsrevisor kostar ingenting. Men aktiebolaget ska ersätta minoritetsrevisorn för dennes arbete.

Ett förslag om minoritetsrevisor kan behandlas på en bolagsstämma där revisorsval ska ske eller på en stämma där det framgår av kallelsen att ett förslag om minoritetsrevisor ska behandlas.

Om ägare till minst

  • en tiondel av samtliga aktier eller
  • en tredjedel av aktierna företrädda på stämman

röstar för förslaget om minoritetsrevisor ska Bolagsverket, efter att en ansökan kommit in, utse en minoritetsrevisor.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan