Ändra räkenskapsår – aktiebolag

Om du vill kan du ändra räkenskapsår för aktiebolaget. Det gör du i vår e-tjänst på verksamt.se.

För vissa ändringar krävs tillstånd

Vill du lägga om räkenskapsåret på följande sätt måste du ha tillstånd från Skatteverket:

  • från kalenderår till brutet räkenskapsår 
  • från ett brutet räkenskapsår till ett annat brutet räkenskapsår.

Tillstånd krävs inte för att lägga om från brutet räkenskapsår till kalenderår. Ett brutet räkenskapsår börjar den första dagen i en kalendermånad och omfattar tolv hela månader.

I samband med omläggning av ett räkenskapsår får räkenskapsåret vara kortare än tolv månader eller förlängas till högst arton månader.

Beslut och tid för anmälan

Förkortat räkenskapsår

  • Bolagsstämman ska ha beslutat om ändrat räkenskapsår innan utgången av det nya förkortade räkenskapsåret.
  • Anmäl till Bolagsverket senast en månad efter utgången av det nya förkortade räkenskapsåret.
  • Tillstånd krävs av Skatteverket – gäller inte vid byte till kalenderår.

Förlängt räkenskapsår

  • Bolagsstämman ska ha beslutat om ändrat räkenskapsår innan utgången av det gamla räkenskapsåret.
  • Anmäl till Bolagsverket inom en månad efter utgången av det gamla räkenskapsåret.
  • Tillstånd krävs av Skatteverket – gäller inte vid byte till kalenderår.

Gemensamt räkenskapsår för företag i koncern

Alla aktiebolag som ingår i en koncern ska ha samma räkenskapsår. Företaget behöver inte ansöka om tillstånd från Skatteverket om moder- eller dotterbolag i en befintlig svensk koncern redan har det önskade räkenskapsåret. Anpassning till en utländsk koncern kräver dock Skatteverkets tillstånd, förutom vid ändring till kalenderår.

Om det finns synnerliga skäl kan Skatteverket medge att olika räkenskapsår får användas inom en koncern och dess företag.

Kan du inte använda vår e-tjänst på verksamt.se?

Har du ingen e-legitimation, exempelvis mobilt BankID? Eller kan du av andra skäl inte använda vår e-tjänst på verksamt.se? Då kan du fylla i, skriva ut och skicka in en blankett för att anmäla ändringen till oss.

Blanketter aktiebolag

Avgifter aktiebolag

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan