Ändra till privat eller publikt aktiebolag

Du som driver ett aktiebolag kan ändra den typ av företag du har, från privat till publikt eller tvärt om.

Så går det till att ändra till publikt eller privat aktiebolag

  1. Bolagsstämman beslutar om ny bolagsordning.
  2. Anmäl ändringen till Bolagsverket.
  3. Bolagsverket registrerar ändringen.

Ändra till publikt aktiebolag

1. Bolagsstämman beslutar om ny bolagsordning

När ett aktiebolag ska ändra från att vara privat till att bli publikt ska bolagsstämman besluta om det.

Beslutet är giltigt om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. I den nya bolagsordningen ska det stå ”(publ)” efter företagsnamnet. Eller så kan du göra en ändring av företagsnamnet så att det framgår i namnet att aktiebolaget är publikt.

2. Anmäl ändringen till Bolagsverket

Skicka in en anmälan till Bolagsverket.

3. Bolagsverket registrerar ändringen

Företaget blir ett publikt aktiebolag när Bolagsverket har registrerat ändringen.

Ändra till privat aktiebolag

1. Bolagsstämman beslutar om ny bolagsordning

När ett aktiebolag ska ändra från att vara publikt till att bli privat ska bolagsstämman besluta om det.

Beslutet är giltigt om samtliga aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman röstar för beslutet och de tillsammans företräder minst nio tiondelar av samtliga aktier i aktiebolaget. I den nya bolagsordningen ska du ta bort ”(publ)” och det i övrigt som visar att aktiebolaget är publikt.

2. Anmäl ändringen till Bolagsverket

Skicka in en anmälan till Bolagsverket.

3. Bolagsverket registrerar ändringen

Företaget blir ett privat aktiebolag när Bolagsverket har registrerat ändringen.

Läs om reglerna för privata och publika aktiebolag

Privata aktiebolag

Publika aktiebolag

Mallar för bilagor till anmälan

På sidan Mallar aktiebolag hittar du mallar som vi skapat för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan. Mallarna är exempel och du kan ändra i dem så att de passar dig och ditt företag.

Aktiebolag - mallar

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan