Delning – aktiebolag

Att dela ett aktiebolag innebär att aktiebolagets tillgångar och skulder, helt eller delvis, tas över av ett eller flera andra aktiebolag. I menyn hittar du mer information om de olika stegen i delningen.

Två olika sätt att göra en delning

  • Ett aktiebolag (det överlåtande aktiebolaget) kan delas upp helt genom att samtliga tillgångar och skulder tas över av två eller flera andra övertagande aktiebolag. Det överlåtande aktiebolaget upplöses genom delningen.
    1. Före delningen finns ett överlåtande aktiebolag.
2. Av de övertagande bolagen A, B och C tar två eller flera över skulderna och tillgångarna.
3. Det överlåtande aktiebolaget upphör.
  • Ett aktiebolag (det överlåtande aktiebolaget) kan delas upp genom att en del av dess tillgångar och skulder tas över av ett eller flera andra övertagande aktiebolag. Ett aktiebolag kan på detta sätt överlåta en del av sin verksamhet.
    1. Före delningen finns ett överlåtande aktiebolag.
2. Ett eller flera övertagande bolag A, B och C tar över en del av skulderna och tillgångarna.
3. Det överlåtande aktiebolaget finns kvar.

En delning sker i tre steg

  1. En gemensam delningsplan upprättas av styrelserna i de aktiebolag som deltar i en delning. Den ska i vissa fall anmälas till Bolagsverket för registrering. Läs mer om hur det går till på sidan Delningsplan i menyn.
  2. Det överlåtande aktiebolaget ansöker om tillstånd att verkställa delningen hos Bolagsverket.
  3. Det eller de övertagande aktiebolagen anmäler till Bolagsverket att delningen är genomförd.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan