Minskning av aktiekapitalet

Bolagsstämman i ett aktiebolag kan besluta att minska företagets aktiekapital, exempelvis för att lösa in någons aktier eller för att täcka en förlust.

Varför minskar man aktiekapitalet?

Ibland kan det finnas skäl för ett aktiebolag att minska sitt aktiekapital. Det kan till exempel vara fråga om en aktieägare som vill lösas ut ur företaget och som därmed löser in sina aktier mot betalning. Aktiekapitalet minskas då i motsvarande mån. Ett annat skäl kan vara att företaget uppvisar förlust. Förlusten kan då minskas genom att medel förs över från aktiekapitalet.

Vinstutdelning inom tre år kräver tillstånd

Om aktiebolaget beslutar om vinstutdelning inom tre år från registreringen av ett beslut om minskning av aktiekapitalet för att täcka förlust, krävs det tillstånd från Bolagsverket att få dela ut vinsten.   

I många fall ska du skicka in två ärenden till Bolagsverket

I det första ärendet registrerar vi bolagets beslut att minska sitt aktiekapital. Om aktiekapitalet minskades för återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fritt eget kapital måste du i ett andra ärende söka tillstånd för att få verkställa minskningen. Observera att du då måste betala en registreringsavgift för varje ärende.

Om aktiekapitalet minskas för att täcka förlust är minskningen verkställd när Bolagsverket har registrerat ärendet. Du behöver då inte skicka in något ytterligare ärende.

Minskning av aktiekapital

  1. Skriv förslag: Styrelsen skriver ett förslag till minskning som blir ett underlag för aktieägarna på bolagsstämman.
  2. Fatta beslut: Bolagsstämman fattar beslut om minskning.
  3. Anmäl till Bolagsverket – ärende nummer ett: När bolagsstämman fattat beslut om minskning ska styrelsen anmäla beslutet till Bolagsverket. Anmälan ska ske inom fyra månader från beslutet.
  4. Bolagsverket registrerar minskningsbeslutet: Vid registrering av minskningsbeslutet minskar Bolagsverket aktiekapitalet. I vissa fall krävs dock att bolaget dessutom ansöker om tillstånd att få verkställa minskningen.
  5. Sök tillstånd i vissa fall – ärende nummer två: Om ändamålet med minskningen av aktiekapitalet var återbetalning till aktieägarna eller avsättning till fritt eget kapital måste bolaget ansöka om tillstånd hos Bolagsverket att få verkställa minskningsbeslutet.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan