Förändra aktiekapitalet

På dessa sidor (se menyn) kan du läsa om olika sätt att förändra aktiekapitalet.

Aktiekapitalet kan förändras genom

  • fondemission
  • nyemission
  • konvertibler
  • teckningsoptioner
  • minskning.

Du måste anmäla det till Bolagsverket. I menyn väljer du det ämne du vill veta mer om.  

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan