Driva aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste du anmäla ändringar av det som är registrerat till Bolagsverket. Kanske vill du ändra företagsnamn, byta personer i styrelsen eller flytta företaget. Läs mer om de olika ändringarna och hur du ska anmäla i menyn.

Ny kompetens i styrelsen? Grattis!

Anmäl det på verksamt.se! Där anmäler du exempelvis ny styrelseledamot eller revisor, ändrar postadress och anmäler ändringar i bolagsordningen.

Gör din styrelseändring på verksamt.se

Använd en e-tjänst istället för en blankett

Bolagsverket är en del av verksamt.se. Där hittar du e-tjänster där du exempelvis kan skicka in din anmälan till oss om att registrera eller ändra uppgifter i ditt företag. Det är billigare och går snabbare än att använda en pappersblankett!

Verksamt.se

Styrelseändringar börjar gälla först när anmälan kommit in

En ändring i styrelsen börjar gälla först när anmälan kommit in till oss. Det gäller även ändring av vd. Men om företaget har skrivit en senare tidpunkt för styrelsens tillträde i det beslut som ligger till grund för anmälan, gäller i stället ändringen från den tidpunkt som står i protokollet.

Vem äger aktierna i ett visst företag?

Vi har inget register över aktieägare. I våra register finns uppgifter om vilka som exempelvis är firmatecknare och styrelseledamöter i företaget. Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget.

Att äga aktier

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan