Driva aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste du anmäla ändringar till Bolagsverket. Kanske vill du ändra företagsnamn, byta personer i styrelsen eller flytta företaget. Läs mer om de olika ändringarna och hur du ska anmäla i menyn.

Styrelseändringar börjar gälla först när anmälan kommit in

En ändring i styrelsen börjar gälla först när anmälan kommit in till oss. Det gäller även ändring av vd. Men om företaget har skrivit en senare tidpunkt för styrelsens tillträde i det beslut som ligger till grund för anmälan, gäller i stället ändringen från den tidpunkt som står i protokollet.

Bolagsordning och bolagsstämmoprotokoll

Nästan alltid innebär en ändring att bolagsstämman måste fatta beslut om att ändra bolagsordningen, alltså företagets samling med regler. Då måste du skicka in en ny bolagsordning och ett protokoll från bolagsstämman tillsammans med anmälan till Bolagsverket.

Mallar

Du hittar redigerbara exempel på bolagsordning och protokoll på sidan Mallar aktiebolag.

Mallar aktiebolag

Beslut om ändring av bolagsordningen

För att ett beslut om ändring av bolagsordningen ska vara giltigt krävs oftast, om aktierna har lika röstvärde, att minst två tredjedelar av aktierna som företräds på stämman säger ja. För vissa ändringar av bolagsordningen krävs en högre majoritet. Regler om högre majoritet för vissa frågor kan också regleras i bolagsordningen.

Protokoll från bolagsstämman

Man måste föra ett protokoll vid bolagsstämman. Protokollet ska bland annat innehålla företagsnamnet, ort och datum för bolagsstämman och gärna organisationsnumret. Protokollet förs av ordföranden vid bolagsstämman eller av den som utses till protokollförare. Om protokollföraren äger samtliga aktier i aktiebolaget och är ensam styrelseledamot, behövs ingen justeringsman till protokollet.

I protokollet eller i en bilaga till det ska också finnas en röstlängd, alltså en lista med namnen på de aktieägare som var med på stämman samt hur många aktier och röster personen eller företaget företrädde.

Vill du ha ärendet registrerat så snabbt som möjligt?

Du kan tjäna upp till 7 dagars handläggningstid, genom att använda en e-tjänst istället för att skicka in ett pappersärende.

Tjäna 7 dagars handläggningstid

Anmäl ändringar på verksamt.se

Använd e-tjänsterna på verksamt.se för att anmäla ändringar. Då skriver du under med din e-legitimation. Du kan också använda en blankett som du hittar på sidan Blanketter aktiebolag.

Logga in på verksamt.se

Blanketter aktiebolag

Våra handläggningstider just nu

Hur länge måste du vänta på svar efter att ärendet har kommit in till oss? Det kollar du enkelt på sidan Våra handläggningstider.

Våra handläggningstider

Är du ombud?

Du som är ombud och ska förbereda ett ärende för en kund behöver en fullmakt.

Fullmakt för ombud

Information om fusion och delning

Att fusionera och dela ett aktiebolag är två sätt att avveckla ett företag. Här kan du läsa om hur det går till.

Fusion

Delning

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan