Driva aktiebolag

När du driver ett aktiebolag måste du anmäla ändringar av det som är registrerat till Bolagsverket. Kanske vill du ändra företagsnamn, byta personer i styrelsen eller flytta företaget. Läs mer om de olika ändringarna och hur du ska anmäla i menyn.

Vem äger aktierna i ett visst företag?

Vi har inget register över aktieägare. I våra register finns uppgifter om vilka som exempelvis är firmatecknare och styrelseledamöter i företaget. Styrelsen måste upprätta en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. Aktieboken är offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos företaget.

Att äga aktier

Styrelseändring inom en timme

En ny funktion i vår e-tjänst på verksamt.se gör att en styrelseändring i ett aktiebolag kan registreras inom en timme. Två veckor snabbare jämfört med en pappersblankett.

Styrelseändring inom en timme (verksamt.se)

Styrelseändringar börjar gälla först när anmälan kommit in

En ändring i styrelsen börjar gälla först när anmälan kommit in till oss. Det gäller även ändring av vd. Men om företaget har skrivit en senare tidpunkt för styrelsens tillträde i det beslut som ligger till grund för anmälan, gäller i stället ändringen från den tidpunkt som står i protokollet.

Flytta företaget

Om orten för styrelsens säte ändras ska bolagsstämman fatta beslut om att ändra bolagsordningen, alltså företagets samling med regler. Då måste du skicka in en ny bolagsordning, ett protokoll från stämman och en anmälan till Bolagsverket. När företaget eller en funktionär får ny adress ska du göra en adressändring hos både Bolagsverket och Svensk adressändring. Läs mer under Ändra säte och Ändra adress i menyn. 

Vill du ha ärendet registrerat så snabbt som möjligt?

Du kan tjäna upp till 7 dagars handläggningstid, genom att använda en e-tjänst istället för att skicka in ett pappersärende.

Tjäna 7 dagars handläggningstid

Anmäl ändringar på verksamt.se

Använd e-tjänsterna på verksamt.se för att anmäla ändringar. Då skriver du under med din e-legitimation. Du kan också använda en blankett som du hittar på sidan Blanketter aktiebolag.

Anmäl på verksamt.se

Blanketter aktiebolag

Våra handläggningstider just nu

Hur länge måste du vänta på svar efter att ärendet har kommit in till oss? Det kollar du enkelt på sidan Våra handläggningstider.

Våra handläggningstider

Är du ombud?

Du som är ombud och ska förbereda ett ärende för en kund behöver en fullmakt.

Fullmakt för ombud

Information om fusion och delning

Att fusionera och dela ett aktiebolag är två sätt att avveckla ett företag. Här kan du läsa om hur det går till.

Fusion

Delning

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan