Likvidatorsersättning

En likvidator har rätt till ersättning för sitt uppdrag från företaget. Likvidatorn kan under vissa förutsättningar få ersättning från Bolagsverket. Här kan du läsa om vem som kan få ersättning från oss och beloppen för ersättningen.

Krav för att få ersättning från Bolagsverket

Vi betalar bara ut ersättning

  • till likvidatorer som vi har utsett i tvångslikvidationer samt i frivilliga likvidationer där vi har utsett en annan likvidator än den företaget har föreslagit och
  • under förutsättning att företaget har gått i konkurs och likvidatorn inte har kunnat få ersättning på annat sätt.

Likvidatorsersättning från Bolagsverket

Likvidationsersättning 2017

  • Fast belopp8 052 kronor exklusive moms (6 x  1 342 kronor) och  10 065 kronor inklusive moms.
  • Ersättning för tidsspillan1 230 kronor per timme exklusive moms och  1 537,50 kronor per timme inklusive moms.

Likvidationsersättning 2016

  • Fast belopp: 7 938 kronor exklusive moms (6 x 1 323 kronor) och 9 923 kronor inklusive moms.
  • Ersättning för tidsspillan: 1 215 kronor per timme exklusive moms och 1 519 kronor per timme inklusive moms.

Tidpunkten för edgångssammanträdet avgör vilket års taxa som ska tillämpas.

Likvidatorsersättningen baseras på timkostnadsnormen.

Ansöka om ersättning

Skicka in ansökan när edgångssammanträdet i konkursen hållits.

Vilken blankett ska jag använda?

Ersättningen för arbete är normalt begränsad till ett fast belopp. Har arbetet med likvidationen tagit högst tio timmar ska du använda blanketten,  Likvidatorsersättning – fast ersättningsbelopp, nr 802 och göra de specificeringar som sägs där. Du behöver då inte lämna någon särskild arbetsredogörelse. Därutöver kan du få ersättning för tidsspillan och utlägg.

Om uppdraget på grund av särskilda omständigheter har krävt en större arbetsinsats än tio timmar, kan du få ersättning motsvarande timkostnadsnormen för det antal timmar som uppdraget har krävt. Använd i så fall blanketten, Likvidatorsersättning – utöver fast ersättningsbelopp, nr 803 .

Då ska du också särskilt motivera tidsåtgången och lämna en noggrann arbetsredogörelse. I arbetsredogörelsen ska du särskilt markera de moment som har utgjort merarbete i förhållande till normala likvidationer.

Du måste uppge i vilken utsträckning du har fått ersättning från aktiebolaget eller från annat håll.

Bevaka fordran i konkurs

Även om du har fått likvidatorsersättning från Bolagsverket ska din fordran på ersättning från aktiebolaget bevakas i konkursen. Om du får utdelning i konkursen ska ersättning från Bolagsverket återbetalas.  

Mallar för bilagor till anmälan

På sidan Aktiebolag – mallar, hittar du mallar som vi skapat för att underlätta när du ska skicka in bilagor tillsammans med din anmälan.

Aktiebolag - mallar

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan