Fusion – aktiebolag

Här kan du läsa om fusion av helägt dotterbolag och fusion genom absorption.

Fusion innebär att ett eller flera överlåtande aktiebolags samtliga tillgångar och skulder tas över av ett annat aktiebolag, det övertagande bolaget, vid den slutliga registreringen. Samtidigt upplöses överlåtande bolag utan likvidation.

Fusion av helägt dotterbolag är den vanligaste och enklaste formen av fusion.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan