Revisionsberättelse eller inte – aktiebolag

Grundregeln är att ett aktiebolag ska ha revisor och lämna in en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen. Men vissa aktiebolag kan välja att inte ha någon revisor. Om ett sådant aktiebolag ska slippa att lämna in en revisionsberättelse måste bolaget följa vissa regler.

På sidan om revisor för aktiebolag, kan du läsa om vilka aktiebolag som kan välja att inte ha revisor.

Revisor - aktiebolag

Ett aktiebolag som kan välja bort revisor behöver inte lämna in en revisionsberättelse om

  • bolagsstämman har beslutat att ändra bolagsordningen med innebörden att aktiebolaget inte ska ha någon revisor och
  • bolagsstämman har beslutat att revisorn ska avgå och
  • aktiebolaget i god tid innan räkenskapsårets utgång har anmält dessa beslut och betalat registreringsavgiften till Bolagsverket och
  • Bolagsverket har registrerat ändringarna innan räkenskapsårets utgång.

Aktiebolaget måste lämna in en revisionsberättelse om det

  • har en revisor registrerad vid räkenskapsårets utgång eller
  • enligt lag ska ha minst en revisor eller
  • enligt den gällande bolagsordningen vid räkenskapsårets utgång, ska ha minst en revisor.

Exempel för räkenskapsåret 1 januari till 31 december 2014

Om ett aktiebolag har detta räkenskapsår måste anmälan om avregistreringen av revisorn, ändringen av bolagsordningen och registreringsavgiften ha kommit in till Bolagsverket i god tid, så att Bolagsverket hunnit registrera ändringarna innan den 31 december 2014.

Vad händer om ett aktiebolag utan revisor måste skicka in en revisionsberättelse?

Ett aktiebolag, som är skyldigt att lämna in en revisionsberättelse för ett tidigare räkenskapsår, kan ha valt bort och avregistrerat revisorn innan denne avslutat revisionen och lämnat sin revisionsberättelse. Då måste bolagsstämman utse en kvalificerad revisor som utför revisionen och lämnar en revisionsberättelse för det tidigare räkenskapsåret.

Om aktiebolaget väljer någon annan än den sist registrerade revisorn att utföra revisionen, måste även en bestyrkt kopia av bolagsstämmans beslut att utse revisorn skickas in. Aktiebolaget måste även meddela oss revisorns personnummer, för att vi ska kunna kontrollera att revisorn är kvalificerad.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan