Exempel på årsredovisningar för räkenskapsår som inleds före 2016-01-01

Här har vi tillsammans med Bokföringsnämnden tagit fram tre exempel på hur en årsredovisning kan se ut. De olika exemplen kan vara till hjälp för dig när du ska göra aktiebolagets årsredovisning. Exemplen gäller mindre aktiebolag som inte har krav på att skicka med en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen och för räkenskapsår som inleds före 2016-01-01.

  • Exempel 1 aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. I det här exemplet finns även klickbara förklaringar till de viktigaste posterna i en årsredovisning.
  • Exempel 2  aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet.
  • Exempel 3  aktiebolag som inte har haft någon verksamhet under de två senaste räkenskapsåren och inte redovisat några intäkter och kostnader.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan