Exempel på årsredovisningar

Här har vi tillsammans med Bokföringsnämnden tagit fram tre exempel på hur en årsredovisning kan se ut. De olika exemplen kan vara till hjälp för dig när du ska göra aktiebolagets årsredovisning. Exemplen gäller mindre aktiebolag som inte har krav på att skicka med en revisionsberättelse tillsammans med årsredovisningen och för räkenskapsår som inleds före 2016-01-01.

Bolagsverket och Bokföringsnämnden kommer under mars 2017 att uppdatera exemplen för att anpassa dem till de nya reglerna om årsredovisningar i mindre företag. De nya reglerna gäller för räkenskapsår som inleds efter 2015-12-31.

De exempel som finns för räkenskapsår som inleds före 2016-01-01 är

  • Exempel 1 – aktiebolag som bedrivit verksamhet de senaste räkenskapsåren. I det här exemplet finns även klickbara förklaringar till de viktigaste posterna i en årsredovisning.
  • Exempel 2 – aktiebolag som under det senaste räkenskapsåret börjat bedriva verksamhet
  • Exempel 3 – aktiebolag som inte har haft någon verksamhet under de två senaste räkenskapsåren och inte redovisat några intäkter och kostnader. 

Årsredovisningarna i exemplen är upprättade enligt Bokföringsnämndens regelverk K2 – Årsredovisning i mindre aktiebolag. Läs mer om regelverket på sidan Vilka redovisningsregler gäller?

Frågor och svar om exemplen

Kan Bolagsverket hjälpa mig att göra en årsredovisning?

Nej, du kan vända dig till en bokföringsbyrå, redovisningskonsult eller revisor för att få hjälp med att göra en årsredovisning.

Kan jag använda de här exemplen som en mall för min årsredovisning?

Nej, det här är bara exempel. Siffrorna och sammanställningen i exemplen är påhittade men är uppställda enligt K2-regelverket. Innehållet i just ditt aktiebolags årsredovisning styrs bland annat av ditt företags storlek och verksamhet.

Bolagsverket har fått i uppdrag av regeringen att i samråd med Bokföringsnämnden publicera exempel på årsredovisningar i syfte att höja kvaliteten på företags årsredovisningar.

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan