Vanliga brister – årsredovisning

Många årsredovisningar och tillhörande handlingar som vi tar emot per post innehåller fel. En stor del av felen kan du lätt undvika.

Det här är bra att kolla en extra gång

Årsredovisningen

 • Se till att alla i styrelsen och verkställande direktör har skrivit under.
 • Se till att revisorn, när sådan krävs, har skrivit under.
 • Underskrifterna ska dateras.

Balansomslutningen

 • Kontrollera siffrorna så att de stämmer.

Fastställelseintyget ska

 • vara i original
 • vara underskrivet av styrelseledamot eller verkställande direktör
 • ha uppgift om datum för bolagsstämma.

Revisionsberättelse, när det krävs

 • Eventuell kopia ska vara bestyrkt.

Bolagsstämmans datum

 • får inte vara tidigare än revisionsberättelsens datering.

Du kan inte få anstånd

Observera att Bolagsverket inte har någon laglig möjlighet att förlänga tiden för när årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen ska lämnas in (ge anstånd).

Aktiebolag kan bara undvika förseningsavgift genom att skicka in en komplett årsredovisning, och när så krävs revisionsberättelse, i tid. Observera att den som inte upprättar årsredovisning i rätt tid i vissa fall kan åtalas för bokföringsbrott.

Läs mer om vad som händer om årsredovisningen kommer in för sent på sidan Skicka in i tid.

Lägg handlingarna i denna ordning

Skicka årsredovisningshandlingarna som ett enda dokument och lägg dem gärna i den här ordningen:

 1. Årsredovisning och eventuell koncernredovisning inklusive fastställelseintyg
 2. Revisionsberättelse - när så krävs
 3. Koncernredovisning med revisionsberättelse (det överordnade moderföretagets koncernredovisning ska följa med när företaget hänvisar till ett annat företag).
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan