Statistik – brister

Här ser du de vanligaste bristerna i årsredovisningar vi får in och hur många aktiebolag vi har skickat meddelanden till.

Bolagsverkets meddelande 2012 2013 2014 2015
Summa 29 867 34 445 36 418 37 889
Totalt antal inskickade årsredovisningar 372 285 403 072 421 026 445 099
Antal förelagda årsredovisningar (aktiebolag) 26 559 32 102 39 992 36 364
Andelen förelagda årsredovisningar (aktiebolag) 7,1% 8,0% 9,5% 8,2%
Fastställelseintyget saknar uppgift om bolagsstämmans datum 3 736 4 610 4 705 4 761
Fastställelseintyg saknas 2 503 2 634 2 135 1 977
Fastställelseintyget saknar underskrift 775 1 035 1 390 1 640
Namnteckningen ska vara i original på fastställelseintyget 2 624 3 123 2 904 3 195
Revisionsberättelse saknas 3 281 3 144 2 806 2 698
Revisionsberättelsen ska omfatta samma period som årsredovisningen 847 558 504 492
Årsredovisningen har inte påtecknats av revisorn 3 132 2 808 2 357 2 147
Årsredovisningen är inte underskriven av samtliga i styrelsen och vd 2 477 3 561 6 212 7 158
Hänvisad koncernredovisning saknas i de inskickade handlingarna 2 438 2 300 2 337 2 984
Datum för underskrift av årsredovisningen saknas 2 342 2 973 3 430 3 063
Datumet för årsstämman och styrelsens underskrift stämmer inte 1 378 3 341 4 109 4 766
Datum för bolagsstämman är tidigare än när revisionsberättelsen har lämnats 2 584 2 431 2 064 1 693
Aktiebolagets registreringsdatum ska stå i årsredovisningen 1 750 1 927 1 465 1 315
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan