Statistik – brister

Här ser du de vanligaste bristerna i årsredovisningar vi får in och hur många aktiebolag vi har skickat meddelanden till.

Bolagsverkets meddelande 2013 2014 2015 2016
Summa 34 445 36 418 37 889 38 192
Totalt antal inskickade årsredovisningar 403 072 421 026 445 099 471 016
Antal förelagda årsredovisningar (aktiebolag) 32 102 39 992 36 364 40 326
Andelen förelagda årsredovisningar (aktiebolag) 8,0 % 9,5 % 8,2 % 8,6 %
Fastställelseintyget saknar uppgift om årsstämmans datum 4 610 4 705 4 761 4 831
Fastställelseintyg saknas 2 634 2 135 1 977 1 895
Fastställelseintyget saknar underskrift 1 035 1 390 1 640 1 897
Namnteckningen ska vara i original på fastställelseintyget 3 123 2 904 3 195 3 547
Revisionsberättelse saknas 3 144 2 806 2 698 2 423
Revisionsberättelsen ska omfatta samma period som årsredovisningen 558 504 492 456
Årsredovisningen har inte påtecknats av revisorn 2 808 2 357 2 147 1 802
Årsredovisningen är inte underskriven av samtliga i styrelsen och vd 3 561 6 212 7 158 6 973
Hänvisad koncernredovisning saknas i de inskickade handlingarna 2 300 2 337 2 984 2 747
Datum för underskrift av årsredovisningen saknas 2 973 3 430 3 063 3 466
Datumet för årsstämman och styrelsens underskrift stämmer inte 3 341 4 109 4 766 4 889
Datum för årsstämman är tidigare än när revisionsberättelsen har lämnats 2 431 2 064 1 693 1 842
Aktiebolagets registreringsdatum ska stå i årsredovisningen 1 927 1 465 1 315 1 424
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan