Röstlängd – aktiebolag

En röstlängd ska finnas vid en årsstämma och en extra bolagsstämma.

Vid en årsstämma eller en extra bolagsstämma ska stämmans ordförande ta fram en röstlängd. Röstlängden är en lista med namnen på de aktieägare som var med på stämman samt hur många aktier och röster personen eller företaget företrädde. Röstlängden kan också innehålla namn på den eller de personer som företrädde vissa aktieägare.

Röstlängden ska

  • finnas med i bolagsstämmoprotokollet eller vara en bilaga till protokollet
  • godkännas av bolagsstämman eller årsstämman.
Exempel – röstlängd för ett aktiebolag med 1 000 aktier
Aktieägare Aktier och röster
Sven Alm 500
AB Rotortrans genom Anne Stenius 500
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan