Fortsatt bolagsstämma – aktiebolag

Här kan du se vad du måste skicka in till oss om aktiebolaget har beslutat att hålla fortsatt bolagsstämma.

Ett aktiebolag kan besluta att hålla fortsatt bolagsstämma för att man på årsstämman inte kan fatta beslut om:

  • att fastställa resultat- och balansräkningen eller
  • dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.

Anmäl fortsatt bolagsstämma

För aktiebolag som har revisor

För att aktiebolaget inte ska få förseningsavgift ska följande ha kommit in till oss inom sju månader från räkenskapsårets slut:

  • anmälan om fortsatt bolagsstämma - använd blanketten Anmälan om fortsatt bolagsstämma, nr 815
  • registreringsavgiften på 900 kronor
  • en skriftlig försäkran från aktiebolagets revisor om att revisionsberättelsen har lämnats till styrelsen.

Anmälan om fortsatt bolagsstämma, nr 815 (242 kB)

För aktiebolag som inte har revisor

För att aktiebolaget inte ska få förseningsavgift ska följande ha kommit in till oss inom sju månader från räkenskapsårets slut:

  • anmälan om fortsatt bolagsstämma - använd blanketten  Anmälan om fortsatt bolagsstämma, nr 815
  • registreringsavgiften på 900 kronor
  • en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om att fortsatt bolagsstämma ska hållas.

Anmälan om fortsatt bolagsstämma, nr 815 (242 kB)

När vi registrerat fortsatt bolagsstämma för aktiebolaget ska årsredovisningen och, när så krävs, revisionsberättelsen ha kommit in till oss inom nio månader efter räkenskapsårets slut.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan