Bolagsverket kallar till bolagsstämma – aktiebolag

Om styrelsen inte kallar till en stämma som ska hållas enligt lag, stämmobeslut eller bolagsordning, kan en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller aktieägare ansöka om att Bolagsverket istället kallar till bolagsstämman.

Årsstämma

Årsstämman i ett aktiebolag ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Om styrelsen inte kallar aktieägarna till årsstämma kan en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller aktieägare ansöka om att Bolagsverket istället ska utfärda kallelsen till stämman.

Extra bolagsstämma

Styrelsen ska kalla till en extra bolagsstämma om aktiebolagets revisor eller ägare till minst en tiondel av samtliga aktier, skriftligen begär hos aktiebolaget att en extra stämma ska sammankallas för att behandla ett angivet ärende.

Om styrelsen inte kallar till extra bolagsstämma inom två veckor från det att begäran kommit in till aktiebolaget kan en styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller aktieägare ansöka om att Bolagsverket istället ska utfärda kallelsen till stämman.

Anmäl till Bolagsverket

När du anmäler detta till oss, använd blanketten Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717.

Ansökan om att Bolagsverket kallar till stämma, nr 717 (72 kB)

Skicka med dessa bilagor

  • en kopia på aktuell aktiebok
  • förslag till dagordning
  • förslag på tid och plats för stämman
  • en kopia på den begäran som skickats till styrelsen - om ansökan avser en extra bolagsstämma.

Att ansöka om att Bolagsverket ska utfärda kallelsen till stämman kostar ingenting. Men aktiebolaget ska ersätta Bolagsverket för den kostnad som Bolagsverket har i samband med att vi utfärdar kallelsen till stämman.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan