Förseningsavgifter aktiebolag

Om du inte skickar in aktiebolagets årsredovisnings­handlingar i tid måste företaget betala en förseningsavgift. Företaget behöver inte betala någon moms. Observera att den som inte upprättar årsredovisning i rätt tid i vissa fall kan åtalas för bokföringsbrott.

Förseningsavgifter för privata aktiebolag
Ärende Kronor
Förseningsavgift 1 5 000
Förseningsavgift 2, försening mer än två månader 5 000
Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader 10 000
Förseningsavgifter för publika aktiebolag
Ärende Kronor
Förseningsavgift 1 10 000
Förseningsavgift 2, försening mer än två månader 10 000
Förseningsavgift 3, försening mer än fyra månader 20 000

Nyhetsarkiv

Tyck till om den här sidan