Dödande av vissa värdepapper

Om ett interimsbevis, optionsbevis eller emissionsbevis i pappersform har kommit bort kan du ansöka om att det ska dödas.

I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka med din ansökan.

I en situation är det nödvändigt att värdepappren dödas. Det gäller när ett företag som har gett ut värdepapper i pappersform i stället vill ge ut dem i elektronisk form. Anledningen är att du ska kunna antecknas som innehavare och att värdepappren ska kunna hanteras av en central värdepappersförvarare, exempelvis Euroclear Sweden AB.

Så här går det till

  1. Skicka in blanketten och eventuella bilagor till oss.
  2. Betala avgiften.
  3. När vi har alla uppgifter som behövs meddelar vi företaget som gett ut handlingen att du ansökt om att handlingen ska dödas.
  4. Vi kungör ett föreläggande i Post- och Inrikes Tidningar. I föreläggandet uppmanar vi den som vet något om handlingen att anmäla det till oss. Tiden för anmälan ska vara minst ett år.
  5. Vi skickar ett beslut.
  6. Om vi beslutar om att en handling ska dödas så ska företaget inte utfärda någon ny handling.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan