Villkor för försäljning

XML-information

Vill du bli XML-kund? Läs mer om våra villkor för försäljning av XML-information.

Som XML-kund får du tillgång till Bolagsverkets näringslivsregister som bland annat innehåller aktiebolags-, handels- och föreningsregistren. Som kund kan du exempelvis hämta information om styrelser, årsredovisningar och företags aktiekapital.

Publicering av och ändringar i XML-scheman

Vi publicerar nya rubriceringar, landskoder och scheman på sidan Produktpaket .Tänk på att meddela Bolagsverket varje gång ni har övergått till ett nytt schema.

Om vi på grund av till exempel lagändring måste göra större ändringar i våra system stödjer vi äldre versioner i högst sex månader.

Regler för versionsnumrering av scheman

Bolagsverket numrerar schemaversioner på följande sätt:

  1. Heltalssiffran ändras när vi har gjort en ändring som slår igenom på alla scheman.
  2. Tiondelen ändras när vi har gjort en ändring som slår igenom på flera scheman.
  3. Hundradelarna ändras när vi har ändrat ett enskilt schema.

Anpassning av system och servicecertifikat

XML-kunder förbinder sig att anpassa sina system till att kunna hämta information från näringslivsregistret. Kunden måste skaffa sig ett servercertifikat från Steria.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan