Priser för XML-paket


 

Priser från och med 1 januari 2017

Produktpaket Pris i kronor exkl. moms
Anslutningsavgift XML 5 000
A6_Ärendeförteckning 0
A15_Ärendeinformation 4
A30_Ärendeförteckning fullständig 4
F1_Grundpaket 4
F5_Räkenskapsinformation 4
F8_Bolagsinformation 4
F9_Verksamhet 4
F10_Bifirma/Parallellfirma 4
F11_FöreträdareFirmateckningVakanser 4
F12_Status 4
F13_Förseningsavgifter 4
F14_Externa anteckningar 4
F15_Aktiekapital 4
F16_Aktiekapitalförändringar 4
F27_Firmahistorik 4
F30_Adressinformation 4
F42_Firmateckning 4
P25_Personinformation 4
D3_Dokumentlista 0
D4_Dokumentleverans 40-100
 Registreringsbevis svenska* 75
 Registreringsbevis engelska 100
 Årsredovisningar 40
 Bolagsordningar 40
 Stadgar 40
 Ekonomisk plan 40
F37_Företagsinteckningar (FIR) 4
F38_FöretagsinteckningarÄrenden (FIR) 4
F33_Firmagranskning 4
F34_FirmagranskningSökord 0
F35_FirmagranskningVerksamhet 4

* Momsbefriad produkt eller tjänst

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan