XML-paket

Vill du hämta uppgifter direkt från Näringslivsregistret och använda ett eget gränssnitt? Då ska du använda våra XML-paket.

Med våra XML-paket hämtar du uppgifter i XML-format och implementerar uppgifterna i ett eget gränssnitt. För att kunna använda tjänsten behöver du ett servercertifikat. Läs mer om våra XML-paket under de olika avsnitten i menyn.

Kontakt

Kontakta oss på forsaljning@bolagsverket.se om du vill ha ytterligare information om avtal, certifikathantering med mera.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan