Urvalslista

En sammanställning efter kundens önskemål

Vill du komma i kontakt med företag inom ett visst geografiskt område? Vill du veta mer om din marknad eller erbjuda dina tjänster? Välj vad du vill ha för information och beställ en lista från oss.

I våra register har vi information om företag och föreningar i Sverige. En urvalslista ger dig information om företag och föreningar som du är intresserad av.

Du kan välja

  • geografiskt område: län, kommun, postnummer
  • tidsperiod, exempelvis registreringsdatum
  • företags- och föreningsform
  • företag som jubilerar.

Du kan däremot inte välja bransch, antalet anställda eller omsättning.

Företagsinformation i listan

I urvallistan står exempelvis företagens

  • styrelse
  • organisationsnummer
  • adresser.

Tänk på att telefonnummer, faxnummer och e-postadress inte finns med i listan eftersom företagen inte måste anmäla dessa uppgifter. Företagets adress är den adress som företaget senast har anmält till Bolagsverket.

Hantering av personuppgifter

Direktmarknadsföring

Behandling av personnummer för ändamål som rör direktmarknadsföring strider mot personuppgiftslagen. Det innebär att vi inte får lämna ut följande uppgifter från våra register när de ska användas för direktmarknadsföring: 

  • personnummer
  • samordningsnummer
  • organisationsnummer för enskilda firmor.

Enskilda personer som är registrerade i våra register kan även motsätta sig att deras personuppgifter behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring, se 11 § personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att vi inte får lämna ut personuppgifter, så som namn, personnummer och adress till andra för direktmarknadsföring.

Om ändamålet med din urvalsbeställning avser direktmarknadsföring, kontrollerar vi vid sammanställningen av uppgifterna om det där i finns innehavare av enskilda firmor som har anmält reklamspärr. Om det är så, kommer uppgifterna om deras enskilda firmor inte att finnas med bland företagsuppgifterna.

Möjligt att söka utifrån dina egna register

Om du vill veta mer om vissa företag eller personer i ditt eget kundregister räcker det om du skickar organisationsnummer eller personnummer till oss, gärna som en textfil, exempelvis Word.

Beställ urvalslista

Du gör dina urval och beställer själv din lista genom att fylla i ett formulär. När du har skickat beställningen får du en offert till din e-post. Beställningen är inte bindande förrän du har accepterat offerten.
Till beställning: Beställ urval

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan