Stadgar

Undrar du hur en viss förening fungerar? Svaren hittar du i föreningens stadgar.

Bostadsrättsföreningar, ekonomiska föreningar och kooperativa hyresrättsföreningar har stadgar. Stadgarna kan jämföras med ett aktiebolags bolagsordning och de innehåller föreskrifter för hur en förening ska verka och fungera.

Beställ stadgar

Betala med kort och få stadgarna med e-post
Pris: 50 kronor inklusive moms
Till beställning: Sök företagsfakta

Betala mot faktura.
Pris: 80 kronor (momsfritt)
Till beställning: Beställ produkter

Som kund i Näringslivsregistret laddar du själv ner stadgar.
Pris: 50 kronor inklusive moms
Anslutningsavgift till Näringslivsregistret: 625 kronor inklusive moms
Till beställning: Näringslivsregistret

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan