Historiskt registreringsbevis

Det finns två slags historiska registreringsbevis: fullständiga och tidsbegränsade.

Fullständigt historiskt registreringsbevis

I ett fullständigt historiskt registreringsbevis står alla ändringar som har skett i ett företag. Beviset går att beställa för samtliga företagsformer.

Undantag

Vissa äldre företag registrerades i register som tidigare inte tillhörde Bolagsverket. För de företagen kan vi inte utfärda ett fullständigt historiskt registreringsbevis. Exempel på sådana företag är äldre handelsbolag, kommanditbolag och bank- och försäkringsaktiebolag.

Beställ fullständigt historiskt registreringsbevis

Betala mot faktura och få ett bevis med post.
Pris: 250 kronor (momsfritt)
Till beställning: Beställ produkter

Tidsbegränsat historiskt registreringsbevis

I ett tidsbegränsat registreringsbevis står de ändringar som har gjorts i företaget från en viss tidpunkt.

Beställ tidsbegränsat historiskt registreringsbevis

Betala mot faktura och få ett bevis med post.
Pris: 150 kronor (momsfritt)
Till beställning: Beställ produkter

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan