Priser

Köp företagsinformation

Här finns priser för de e-tjänster du själv kan söka i och för de bevis och sammanställningar du kan beställa. Vi får ta betalt för de tjänster vi erbjuder. Läs mer om det i instruktionen för Bolagsverket.

Förordning (2007:1110) med instruktion för Bolagsverket

* Momsbefriad produkt eller tjänst

Sök företagsfakta
Ärende Kronor
Årsredovisning, delårsrapport och bolagsordning 50
Registreringsbevis på svenska 75*
Registreringsbevis på engelska för aktiebolag 125
Bevis om en persons eller ett företags uppdrag 40*
Bevis om en persons uppdrag, historik 40*
Anslutningsavgift för tillgång till europeisk företagsinformation – för övriga priser se e-tjänsten Sök företagsfakta 438
Näringslivsregistret
Ärende Kronor
Årsredovisning, delårsrapport, bolagsordning, stadgar och ekonomisk plan 50
Registreringsbevis på svenska 75*
Registreringsbevis på engelska för aktiebolag 125
Anslutningsavgift – för övriga priser se e-tjänsten Näringslivsregistret 625
Bevis
Ärende Kronor
Registreringsbevis 200*
Årsredovisning, bolagsordning, stadgar, reglemente och ekonomisk plan 80*
Delårsrapport 50*
Fullständigt historiskt registreringsbevis 250*
Tidsbegränsat historiskt registreringsbevis 150*
Bevis om en persons eller ett företags uppdrag 40*
Bevis om en persons uppdrag, historik 40*
Ärendebevis nybildning och ändring 20*
Ärendebevis företrädare 100*
Ärendebevis årsredovisning 20*
Bevis näringsförbud – personer 100*
Bevis konkurs – personer och dödsbon 100*
Bevis biträdesförbud – personer 100*
Gravationsbevis och företagsinteckning, leverans mot postförskott 150*
Bevis om utlandsbosatta personers uppdrag 40*
Bevis på engelska
Ärende Kronor
Registreringsbevis – aktiebolag 250
Verksamhetsbeskrivning (upp till 70 ord), bilaga till registreringsbevis – aktiebolag 100
Certificate of good standing – aktiebolag 200
Registreringsbevis – enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag och filial 250
Registreringsbevis – bankaktiebolag, försäkringsaktiebolag, bankfilial och europabolag 500
Registreringsbevis – föreningar, stiftelser, trossamfund och EEIG 200
Bolagsordning med intyg på engelska 150
Stiftelseurkund med intyg på engelska 100
Intyg årsredovisning 100
Fusionsbevis 250
Namnändringsbevis 250
Bevis om en persons eller ett företags uppdrag 50
Bevis om en persons uppdrag, historik 50
Postadressändringsbevis 250
Bevis konkurs – personer och dödsbon 100
Bevis näringsförbud – personer 100
Bevis på tyska
Ärende Kronor
Registreringsbevis – aktiebolag 250
Registreringsbevis – bankaktiebolag och försäkringsaktiebolag 500
Kopior
Ärende Kronor
Kopia av handling 2*
Urvalslistor
Ärende Kronor
Urvalslista – upp till 100 företag 363
Urvalslista – varje nytt påbörjat hundratal efter 100 företag 263
Urvalslista – fler än 3 000 företag Kontakta oss för offert
Urvalslista – personnummer eller organisationsnummer Kontakta oss för offert
Urvalslista – näringsförbudsregistret 625
Prenumerationer
Ärende Kronor
Bevakning – nya företag och ändringar i visst geografiskt område, per avisering 2,40
Bevakning – visst företag, per år 375
Prenumeration – ändringar i näringsförbudsregistret, per år 1 250
Prenumeration – registreringsbevis, per styck 200*
Prenumeration – årsredovisning, per styck 80*
Utredningsarbete
Ärende Kronor
Utredningsarbete, per timme 344
Kvalificerat utredningsarbete, per timme 544
Kurser och seminarier
Ärende Kronor
Kurs, heldag 7 375
Kurs, halvdag 4 375
Nyhetsseminarium, halvdag 2 250
XML produktpaket
Ärende Kronor
Anslutningsavgift – för övriga priser se tjänsten XML-paket 6 250
Avisering
Ärende Kronor
All information genom daglig avisering 1 125 000

Tyck till om den här sidan