Prenumerationer och bevakningar

Prenumerationer och bevakningar är ett smidigt sätt för dig att hålla dig uppdaterad om företag som du är intresserad av.

Med en prenumeration får du snabbt information om ändringar som har skett i företag som du har valt att bevaka.

  • Vill du veta vilka företag som har nyregistrerats?
  • Vill du veta om ett företag har gjort ändringar?
  • Vill du ha ett företags årsredovisning direkt till din e-postadress?
  • Behöver du få ditt företags registreringsbevis skickat till en bank eller en leverantör ett speciellt datum?

Om du beställer en prenumeration skickas informationen ut så snart ändringarna har ägt rum.

Du kan anpassa din prenumeration geografiskt genom att välja

  • län
  • kommuner
  • postnummer.

Avsluta eller ändra din prenumeration

Du kan när som helst avsluta eller göra en ändring i din prenumeration. Det ska du göra skriftligt med e-post eller brev. Skriv då ditt kundnummer för prenumerationen samt vad ditt ärende gäller.

E-post: urval@bolagsverket.se

Postadress: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall

Hantering av personuppgifter

Direktmarknadsföring

Behandling av personnummer för ändamål som rör direktmarknadsföring strider mot personuppgiftslagen. Det innebär att vi inte får lämna ut följande uppgifter från våra register när de ska användas för direktmarknadsföring: 

  • personnummer
  • samordningsnummer
  • organisationsnummer för enskilda firmor.

Enskilda personer som är registrerade i våra register kan även motsätta sig att deras personuppgifter behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring, se 11 § personuppgiftslagen (1998:204). Det innebär att vi inte får lämna ut personuppgifter, så som namn, personnummer och adress till andra för direktmarknadsföring.

Om ändamålet med din prenumeration avser direktmarknadsföring, kontrollerar vi vid sammanställningen av uppgifterna om det där i finns innehavare av enskilda firmor som har anmält reklamspärr. Om det är så, kommer uppgifterna om deras enskilda firmor inte att finnas med bland företagsuppgifterna.

Beställ prenumeration

Beställ din prenumeration i vårt formulär.
Till beställning: Beställ prenumeration

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan