Europeisk företagsinformation via e-Juridikportalen

Från och med den 8 juni 2017 kan du söka och köpa europeisk företagsinformation via en webbshop på EU:s egen webbportal e-Juridikportalen.

Via e-Juridikportalen kan du söka och köpa företagsuppgifter som medlemsstaterna har registrerat i sina nationella register.

Dock har inte alla medlemsstater hunnit ansluta sig ännu vilket innebär att du inte kommer att kunna söka och köpa information från alla länder från starten. Fler länder kommer att ansluta sig under året.

Vad är e-Juridikportalen?

Den europeiska e-Juridikportalen fungerar som en elektronisk "one-stop-shop" där all information om medlemsstaternas och EU:s rättssystem och rättsliga förfaranden har samlats.

Användare har, via portalen, tillgång till bland annat andra medlemsstaters insolvens-, företags- och fastighetsregister. Sedan lanseringen av e-Juridikportalen 2014 har EU-kommissionen arbetat tillsammans med medlemsstaterna för att stegvis utöka portalens innehåll och funktioner, och tekniken tillåter att fler uppgifter registreras i framtiden.

EU-bestämmelser bakom sammankoppling av företagsregister

I och med antagandet av direktiv 2012/17/EU inleddes arbetet med att inrätta ett system för sammankoppling av företagsregister på EU-nivå. Det rör sig om en gemensam insats som involverat samtliga EU-medlemsstater (inklusive Island, Lichtenstein och Norge) samt EU-kommissionen.

Systemet går under beteckningen BRIS (på svenska ”systemet för sammankoppling av företagsregister” – på engelska ”Business Registers Interconnection System”) och kommer att

  • garantera tillgång på EU-nivå till information om företag som är registrerade i medlemsstaterna, och
  • för första gången möjliggöra elektronisk kommunikation mellan alla företagsregister i Europeiska unionen; registren kommer att kunna förmedla uppgifter om utländska filialer och gränsöverskridande fusioner av företag.
Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan