Köp bolagsordning

Vill du se hur ett visst aktiebolag är uppbyggt? Då är det en bolagsordning du behöver.

En bolagsordning innehåller föreskrifter för hur ett aktiebolag ska verka och fungera. Vissa uppgifter står alltid i ett aktiebolags bolagsordning, exempelvis

  • företagsnamn
  • styrelsens säte
  • räkenskapsår
  • aktiekapital
  • verksamhet.

I bolagsordningen står även eventuella förbehåll som till exempel hembudsklausul.

Beställ bolagsordning

Betala med kort och få en bolagsordning med e-post.
Pris: 50 kronor inklusive moms
Till beställning: Sök företagsfakta

Betala mot faktura.
Pris: 80 kronor (momsfritt)
Till beställning: Beställ produkter

Som kund i Näringslivsregistret kan du själv ladda ner en bolagsordning.
Pris: 50 kronor inklusive moms
Anslutningsavgift till Näringslivsregistret: 625 kronor inklusive moms
Till beställning: Näringslivsregistret

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan