Certificate of good standing

- ett intyg på engelska

Ett så kallat certificate of good standing är ett intyg på engelska som visar att ett aktiebolag inte är under avveckling genom exempelvis konkurs, likvidation eller fusion. 

Intyget visar även att aktiebolaget har en behörig styrelse och att det har lämnat in sin årsredovisning. Intyget har Bolagsverkets sigill och stämpel samt handläggares underskrift.

Beställ certificate of good standing

Betala mot faktura och få ett intyg på engelska med post.
Pris: 200 kronor inklusive moms
Till beställning: Beställ produkter

Certificate of good standing

Exempel på Certificate of good standing

Klicka på bilden för att se hur ett certificate of good standing kan se ut och vad det kan innehålla. Beviset innehåller påhittade namn och personuppgifter.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan