Nuvarande och avslutade uppdrag

Bevisen visar en persons uppdrag som funktionär. Du kan antingen beställa ett som bara visar en persons nuvarande uppdrag, eller ett som även visar en historik över avslutade uppdrag. Bevisen kallas ibland också för personnummerutdrag. Här kan du läsa mer om bevisen och hur du beställer dem.

Beställ bevis med information om en persons uppdrag

Betala med kort och få ett bevis med e-post.
Pris: 40 kronor (momsfritt)
Till beställning: Sök företagsfakta

Betala mot faktura.
Pris: 40 kronor (momsfritt)
Till beställning: Beställ produkter

Som kund i Näringslivsregistret kan du läsa informationen om en persons aktuella uppdrag direkt på din skärm.
Pris: 7.50 kronor inklusive moms
Anslutningsavgift till Näringslivsregistret: 625 kronor inklusive moms
Till beställning:  Näringslivsregistret

Bevis – persons uppdrag

Beviset visar vilka uppdrag en person har i olika företag och föreningar just nu. I beviset står organisationsnummer och namn på de företag och föreningar som personen har uppdrag i. Det står även när personen fick uppdragen.

Exempel på bevis med information om en persons uppdrag

Exempel på bevis om en persons uppdrag

Klicka på bilden för att se hur ett bevis kan se ut och vad det kan innehålla. Beviset innehåller påhittade namn och personuppgifter.

Bevis – persons uppdrag, historik

Beviset visar vilka uppdrag en person har eller har haft i olika företag och föreningar. På beviset står organisationsnummer och namn på de företag och föreningar som personen har eller har haft uppdrag i. I beviset står även under vilken tid personen hade uppdragen.

Avslutade företag

Om ett företag avslutades för mer än fem år sedan kommer det inte att stå något om personens uppdrag i det företaget.

Exempel på bevis med information om en persons uppdrag med historik

Exempel på bevis om en persons uppdrag med historik

Klicka på bilden för att se hur ett bevis kan se ut och vad det kan innehålla. Beviset innehåller påhittade namn och personuppgifter.

Ibland saknas registreringsdatum i beviset

Ibland saknas registreringsdatumet för när en person började sitt uppdrag. Det beror på att den informationen inte finns i våra register när det gäller följande personer:

  • de som haft uppdrag i aktiebolag sedan 1991 eller tidigare
  • de som varit enskilda näringsidkare sedan 1993 eller tidigare
  • de som haft uppdrag i handelsbolag och kommanditbolag sedan 1993 eller tidigare
  • de som haft ett uppdrag i filialer sedan 1993 eller tidigare
  • de som haft ett uppdrag i bank- eller försäkringsföretag sedan 2002 eller tidigare
  • de som haft ett uppdrag i näringsdrivande ideella föreningar sedan 1993 eller tidigare
  • de som haft ett uppdrag i näringsdrivande trossamfund sedan 2006 eller tidigare
  • revisorer och revisorssuppleanter i aktiebolag som haft sina uppdrag sedan 2003 eller tidigare.

Registreringsdatumet för när en person slutade sitt uppdrag saknas alltid om personen fortfarande har sitt uppdrag kvar.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan