Ärendebevis

Ett ärendebevis visar uppgifter om ett ärende som har kommit in till oss, men som ännu inte har registrerats.

Vi har ärendebevis för

  • nybildning
  • ändring
  • årsredovisning
  • företrädare för aktiebolag.

Beställ ärendebevis

Betala mot faktura och få ett ärendebevis med post.

  • Pris för ärendebevis för nybildning och ändring: 20 kronor (momsfritt)
  • Pris för ärendebevis för årsredovisning: 20 kronor (momsfritt)
  • Pris för ärendebevis för företrädare för aktiebolag: 100 kronor (momsfritt)

Till beställning: Beställ produkter

Nybildning och ändring

Du kan beställa ärendebevis för en nybildning eller ändring som ännu inte har registrerats. Beviset finns för samtliga bolagsformer.

Årsredovisning

Ärendebevis kan endast beställas för årsredovisningar som är registrerade på Bolagsverket.

Företrädare för aktiebolag

Du kan beställa ett ärendebevis för att ett aktiebolags styrelse har ändrats, men ännu inte registrerats. Vi skickar alltid med en kopia av den anmälan som ligger till grund för ärendet.

Uppdaterad:

Tyck till om den här sidan