Bolagsverket

Har någon bett dig agera som vd i ett företag?

Blir du verkställande direktör i ett företag utan avsikt att ta del av hur verksamheten bedrivs begår du ett brott.

Svårare att använda vår e-tjänst som brottsverktyg

Nu tar vi ytterligare ett steg framåt i vårt arbete mot ekonomisk brottslighet och företagskapning. Det har blivit svårare för obehöriga att registrera en ändring av företrädare i vår e-tjänst på verksamt.se.

Myndigheter går samman i arbetet mot unga penning- och styrelsemålvakter

Allt fler unga vuxna agerar penningmålvakter och styrelsemålvakter. Nu går fem myndigheter ihop för att gemensamt öka kunskapen bland unga vuxna och vända trenden.

Hjälper du andra att göra ändringar i företag?

Använd vår e-tjänst på verksamt.se när du anmäler ändringarna till Bolagsverket. Då tjänar du både tid och pengar.