Bolagsverket

Nya regler för föreningar

Den 1 juli börjar nya regler i lagen om ekonomiska föreningar att gälla. De nya reglerna är enklare, och mer lika dem i aktiebolagslagen.

Nya regler för föreningar

Bolagsupplysningen.se är inte en tjänst hos Bolagsverket

Just nu hör en del företagare av sig till oss om att varningslistade Bolagsupplysningen åter igen skickar ut sin myndighetsliknande blankett som lurat tusentals. 

Bolagsupplysningen.se är inte en tjänst hos Bolagsverket

Dags att lämna in årsredovisningen!

För aktiebolag med bokslutsdag den 31 december 2015 är måndagen den 1 augusti 2016 sista dagen att lämna in årsredovisningen.

Skicka in årsredovisningen i tid – aktiebolag

Förbättra din årsredovisning

Tillsammans med Bokföringsnämnden har vi tagit fram tre exempel på hur en årsredovisning kan se ut. Exemplen kan hjälpa dig när du ska göra din egen årsredovisning.

Exempel på årsredovisningar

Nya regler om revisorer och revision

Syftet är bland annat att stärka revisorernas opartiskhet och självständighet. Ändringarna, som bygger på ett direktiv och en förordning från EU, börjar gälla den 17 juni.

Nya regler om revisorer och revision

Handläggningstider just nu

4

Det tar fyra arbetsdagar att registrera ett nytt aktiebolag.

7

Det tar sju arbetsdagar att ändra styrelse, bolagsman eller revisor.

4

Det tar fyra arbetsdagar att registrera en årsredovisning.